United Partners HR е лидер в професионалните решения по подбор на персонал и управление на човешките ресурси. Ние се стремим към дългосрочно партньорство с нашите клиенти и следваме високи стандарти на работа. Основната ни цел е удовлетворяване нуждите на нашите клиенти/партньори от постоянен персонал в условия на силно конкурентна пазарна среда.

В началото на нашата дейност бяхме много ентусиазирани да съберем и старателно да съхраним всеки отзив за нас и фирмата ни от наистина доволните кадри, с които си сътрудничим вече доста години. С течение на времето тези отзиви станаха толкова много, че престанахме да се занимаваме с тях. Можем само с радост да кажем, че самите ни служители са нашата „жива реклама“ и вече отдавна сме спрели да се грижим за репутацията ни, защото тя се грижи за нас – ние просто си вършим работата, съвестно и отговорно, както винаги сме го правили!
Затова представяме на Вашето внимание съвсем малка извадка от всички добри думи, които през годините са били казани или написани за Юнайтед Партнърс Ейч Ар:

United Partners HR е регистрирана под номер № 1902/14.07.2015 да извършва посредническа дейност по наемане на работа за РБ /регистрацията е безсрочна/.

United Partners HR е регистрирана под номер № 1903/14.07.2015 да извършва посредническа дейност по наемане на работа за ДРУГИ ДЪРЖАВИ /регистрацията е безсрочна/.

Препоръки и референции