3/10/2017

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

На 6 септември всички българи отбелязваме СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ. В живота на всеки народ има мигове на изпитания и риск, на решителност и жертвоготовност, мигове, когато се сбъдват стремления и мечти. За България такъв миг е 6 септември 1885 година - Денят на Съединението на България с Източна Румелия.

След Берлинския конгрес от 1878 г., България е разделена на Княжество България и Източна Румелия (в пределите на Османската империя). Останалото под османска власт българско население се стреми към обединяване с освободените българи.

След продължителна дипломатическа борба на Цариградската посланическа конференция (1885-1886), Съединението получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба.

Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.

Съединението е едно от най-великите дела в нашата история, допринесло за гордостта да се чувстваме българи, единни и сплотени. То доказва способността ни да браним онова, което обичаме, независимо каква е неговата цена! Тази любов се измерва в саможертвата за всичко скъпо, бащино и родно, саможертва, оставила горещи отпечатъци в душите и сърцата на хората.