За да кандидатствате за някоя от свободните позиции, обявени в сайта ни, е необходимо да попълните този формуляр за кандидатстване. Обърнете при това внимание на следните изисквания, които са необходими условия и важни предпоставки, за да бъдете нает/а за конкретното работно място.Строителни работници:
Образование: Минимум средно специално
Опит: Поне 2 години
Възрастови ограничения: до 50 г.
Езикови познания: Не се изискват


Горски работници:
Образование: Средно
Опит: Поне 1 години
Възрастови ограничения: до 45 г.
Езикови познания: Не се изискват

Социални асистенти:
Образование: Средно, предимство е медицинското образование
Опит: Поне 1 години
Възрастови ограничения: до 60 г.
Езикови познания: Английски / Немски език на разговорно ниво (А2-B2)